Доставка на LED осветление за дома и офиса

Комплексно осветление
Ефектно комплексно LED осветление с разнообразни осв. тела
Инсталация на LED канали с лента
Осветяване на стъпала с LED ленти по периферията на стълбите
Аранжировка с множество полилеи
Окачени на тавана полилеи с LED крушки в дизайнерска подредба
Осветление с LED панели на паркинг
Много добре аранжирани панели за осветление спрямо софита
Коридор с LED вградени тела
Централно инсталирани LED панели за осветяване
изискано осветление
осветление с комбинирани тела за олекотяване на софита